Workshop: Profetie woensdag 30 maart 2022

  • Berichtcategorie:Online Lezing
Je bekijkt nu Workshop: Profetie woensdag 30 maart 2022

Beste broeders en zusters,

Profetie is een gave van de Geest die in de Katholieke Kerk vrij onbekend is.  Een profeet is iemand die Gods woord verkondigt en dat hoort bij ons gewoon katholiek zijn.  Het verheugd mij jullie een workshop aan te mogen kondigen over profetie op woensdag 30 maart 2022 van 20:00 – 21:45 uur, die geleid zal worden door Theresa Griffin. In Amerika is zij een bekende en regelmatig gevraagde spreekster.  Het is de tweede keer dat zij dit voor ons doet. 

De workshop zal online zijn en in het Engels gegeven worden.  Voor wie dat willen wordt een simultaanvertaling naar het Nederlands aangeboden.  Tijdens de avond zal Theresa een aantal inleidingen geven over profetie vanuit Bijbels perspectief. Na elke inleiding gaan we in kleine deelgroepjes uiteen (breakout rooms) om over dit onderwerp te spreken en te oefenen.

We hopen dat veel mensen deelnemen en bekend raken met deze gave. U kunt zich opgeven via secretariaat@unboundnederland.nl

Voor deze workshop vragen we de deelnemers om een vrijwillige bijdrage (€ 15,00) die bestemd is voor de spreker.  U kunt dit overmaken op:

Stichting Laetare

NL96 ABNA 0889 9949 78 o.v.v. ‘Workshop Profetie Therese Griffin’