Unbound Basis

Unbound Basis is de vervolgcursus op de cursus Vrijheid in Christus.

In deze cursus:

  • maken de deelnemers kennis met het bidden voor bevrijding;
  • leren zij de diepere achtergrond van het niet-confronterend model van gebed om bevrijding kennen.
  • hoe de gebedsleider het gesprek voert;
  • wat de taak van de voorbidder is in een sessie ‘gebed om bevrijding’.

De cursus bestaat uit 8 cursusavonden die starten met een inleiding. Na de inleiding gaan de deelnemers in deelgroepen uiteen en bespreken onder leiding van een deelgroepleider relflectievragen behorende bij het onderwerp.

De cursus is als volgt opgebouwd:

Les 1. De kracht van het Evangelie

Les 2. Overzicht van de vijf sleutels

Les 3. Met mensen bidden voor bevrijding

Les 4.  Grondbeginselen en toepassing

Les 5. Een niet confronterende benadering

Les 6. Tips voor een Unboundsessie

Les 7. Voorbidden

Les 8. De zegen van de Vader uitspreken

Klik op hier om te zien wanneer er een cursus start.-

cursus unbound basis