Vrijheid in Christus

In deze cursus, waarin het toepassen van het Unboundmodel centraal staat:

  • maken deelnemers kennis met wat vrijheid in Christus is;
  • ontdekken deelnemers de waarheid wie zij zijn (geliefd kind van God) en wie God is;
  • leren deelnemers wat vergeving betekent in een Bijbelse context;
  • leren deelnemers welke ingangen die de vijand het meest gebruikt en
  • hoe we het gezag dat we door het doopsel ontvangen hebben, te gebruiken om in vrijheid te blijven.

De cursus bestaat uit 8 cursusavonden die starten met een inleiding. Na de inleiding gaan deelnemers in vaste deelgroepen uiteen en bespreken onder leiding van hun deelgroepleider reflectievragen over het onderwerp. De avonden kunnen optioneel worden uitgebreid met inleidingen over relevante thema’s die op dat moment worden aangeboden.

De lessen zijn als volgt opgebouwd:

Les 1. Bevrijding is een heilzaam begrip

Les 2. Inkeer en geloof

Les 3. Vrijheid in Christus

Les 4. Verwerpen en gezag

Les 5. De kracht van het vergeven

Les 6. Met anderen bidden voor bevrijding

Les 7. Bevrijd blijven

Les 8. De zegen van de Vader

Klik op hier om te zien wanneer er een cursus start.

Cursus Vrijheid in Christus