Unbound Nijmegen (i.o.) is gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen (6521 JJ) aan de Berg en Dalseweg 40, hierna te noemen “Unbound Nederland” . Unbound Nederland hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Unbound  Nederland verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Unbound  Nederland  je over de manier waarop Unbound Nederland je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Unbound  Nederland worden aangeboden.

 1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
Unbound Nederland verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van deze website, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Unbound Nederland zal je gegevens alleen gebruiken voor de daarbij behorende doelen, hieronder aangegeven:

Deelnemers van onze activiteiten
Voor onze cursussen over bevrijding vragen wij gegevens om je te kunnen bereiken. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden). Verder vragen we deelnemers vaak om hun geboortedatum en denominatie (kerkgenootschap).

Aanvraag gebed om bevrijding
Om een aanvraag voor gebed om bevrijding te kunnen behandelen, vragen om je gegevens.  Dit is om je te kunnen bereiken en je op een zo goed mogelijke manier te helpen als we met jou bidden om bevrijding.  Middels een intakeformulier registreert Unbound Nederland de volgende gegevens: aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden) en enkele vragen die ons helpen inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.  Dit formulier kun je meenemen op de dag dat je gebed om bevrijding ontvangt.

 1. Gebruik gegevens

Unbound Nederland gebruikt uitsluitend je gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

 • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
 • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief, of ander contact ten behoeve van het relatiebeheer;
 • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;
 • Intern beheer;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Het analyseren van de fondsenwervende activiteiten;
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.
 1. Doorgifte aan derden

Unbound Nederland geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Unbound Nederland op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 1. Beveiliging van gegevens

Unbound Nederland gebruikt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van de informatie die Unbound Nederland ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 1. Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar unboundnederland@gmail.com. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te laten verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

 1. Website

Cookies
Het is mogelijk dat Unbound Nederland tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaattype, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. Klik hier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Unbound Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

 1. Bewaartermijn

Unbound Nederland zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Deelnemers van onze activiteiten
De volledige gegevens van onze deelnemers van onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren en koppelen aan je account.

Mensen die gebed om bevrijding gevraagd hebben
De volledige gegevens van onze deelnemers aan onze activiteiten zullen we na 3 maanden verwijderen. Algemene gegevens van deze persoon (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we bewaren en koppelen aan je account.

 1. Wijziging privacyverklaring

Unbound Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.unboundnederland.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.unboundnederland.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 11-09-2020.

 1. Contactgegevens Unbound Nederland

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Unbound Nederland
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ  Nijmegen

Unbound Nederland