Pastoraal

Bidden om bevrijding en sacrament van verzoening

In het sacrament van verzoening (de biecht) kijkt de gelovige terug op wat hij/zij niet goed gedaan heeft. Maar er is veel meer nodig dan alleen datgene te benoemen wat niet goed geweest is. Het is meer dan alleen maar terugkijken. Het is hoopvol vooruitkijken. Maar het kan zijn dat hoopvol vooruitkijken betekent dat we, eenmaal buiten, bang zijn om weer te vervallen in zonden die we zojuist beleden hebben. Als Jezus ons uitnodigt om ons te bekeren, dan mogen we ons richten op het Rijk van God. Dat Rijk van God dat enerzijds onder ons aanwezig is. En het Rijk van God dat ook in onze harten aanwezig is. En als we dat kunnen doen, dan zullen we dus ook de gave van de Heilige Geest ontvangen en zullen we leven in de Zoon van God. Vrijheid is gebonden met dat Zoonschap. Jezus herstelt onze relatie met de Vader. De waarheid leidt ons naar vrijheid omwille van de Vader (Joh. 8,31-37).

De identiteit van de gelovige ligt in het hart van de Vader. Om te kunnen leven onder Gods zegen, moet men keuzes maken om de rechtmatige plaats in te nemen in het lichaam van Christus. Het Unboundmodel kan worden toegepast in de biecht wanneer vanuit bijbels principe vergeving nodig is om tot deze rechtmatige plaats (vrij te kunnen zijn) in Christus te komen. De gelovige kan afstand nemen van leugens en geesten met het gezag dat hij in Christus heeft. De biechtvader kan hem/haar daarbij begeleiden door het Unboundmodel toe te passen.

Gebed om bevrijding in een  andere setting dan de biecht

Vanuit verschillende achtergronden kan met mensen gebeden worden om bevrijding met het Unboundmodel in gedachte. Bijvoorbeeld incidenteel omdat de gelovige om gebed vraagt. Wat we ook zien is dat een groep gelovigen door een gebedsleider begeleid wordt om met de kracht van de Heilige Geest tot in vrijheid in Christus te komen.

Bevrijding als dienstwerk

Het kan zijn dat u geroepen bent het dienstwerk van bevrijding. Of dat u een gelovige kent die daartoe geroepen is en hem/haar wil begeleiden met het toerusten daarin.

Zulke dienstwerken dienen verantwoording af te leggen aan de kerkelijke autoriteit (de bisschop of de pastoor). Meer hierover kunt u lezen in het boek van de Leerstellige Commissie van ICCRS over Dienst van bevrijding. Of neem contact met ons op.

info voor priesters