Dankzij financiële steun kunnen wij ons werk voortzetten. Wij willen gelovigen helpen ontdekken wat vrijheid in Christus is binnen een katholieke context. Zo kunnen  zij – in de mate dat zij bevrijd zijn –  leven waar God hen toe roept voor Zijn Rijk.

Dat doen we door (toerustings)cursussen en lezingen aan te bieden, cursusmateriaal op orde te houden en met anderen te bidden om bevrijding.

Momenteel zijn we bezig met de Nederlandse vertaling van het boek ‘Unbound – A Practical Guide to Deliverance’ (van Neal Lozano).

Voor al deze activiteiten is geld nodig. Steun ons door een bedrag te doneren op IBAN-nummer: NL96 ABNA 0889 9949 78 t.n.v. Stichting Laetere. Unbound Nederland is een onderdeel van deze stichting.

STICHTING LAETARE
NL96 ABNA 0889 9949 78
Berg en Dalseweg 40
6521 JJ NIJMEGEN

unboundnederland@gmail.com

Tel. 024 322 1371

ambi code