Het Unboundmodel is gebaseerd op vijf sleutels die we om kunnen draaien om vrij te worden.

1. Inkeer en geloof

Jezus begint Zijn openbare optreden dat wij tot inkeer en geloof moeten komen.

De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap (Mc 1,15).

Inkeer en geloof is één handeling van bekering in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament volgde men daarentegen de wet. Jezus brengt ons ertoe om onze gedachten te veranderen en door die gedachten anders te handelen. We worden uitgenodigd om in Jezus Christus te geloven en Hem te volgen.

2. Vergeven

Om te zijn zoals Jezus moeten we leren vergeven. Het Onze Vader gaat er vanuit dat we anderen vergeven (Mt. 6,12-15). Niet kunnen vergeven blokkeert Gods liefde. Onze verlossing ging gepaard met de woorden ‘Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen’ (Lc. 23,34).
In het verhaal van de onbarmhartige dienaar (Mt. 18,23-35) wordt duidelijk dat de vergeving die we van Jezus hebben ontvangen, de kracht opent om andere mensen te vergeven.
(Vergeving moet men niet verwarren met verzoening; voor verzoening zijn twee personen nodig in tegenstelling tot vergeving).

3. Afstand nemen van de leugen

Nadat we een persoonlijke keuze maken om Christus te volgen, moeten we ervoor kiezen om zijn leerling te worden en te worden zoals Hij. Dat doen we door afstand te nemen van alles wat niet bij Christus hoort. Echter, voordat we afstand kunnen nemen, moeten we eerst kijken welke ingangen de vijand gebruikt, waardoor onzekerheden zich tot vaste patronen konden ontwikkelen. De ingangen die de vijand veel gebruikt, komen aan bod in de cursus.

4. Gezag, in ons leven in Christus

Gezag is een volmacht om over iemand anders te handelen. Jezus heeft de vijand verslagen. Door het doopsel delen we in zijn verrijzenis. In eenheid met Jezus kunnen we onze vijanden bevelen te verdwijnen.

5. De zegen van de Vader

Als we de zegen uitspreken, brengen we Gods hart en zijn gedachten over naar een andere persoon. We geven daarmee zichtbaarheid aan onze identiteit, wie we zijn. We zegenen de ander namens God, die jou voortdurend liefheeft. Een zegen is pas volledig wanneer we hem ontvangen en ook kunnen uitdelen.

Tot slot

Wanneer we de vijf sleutels omdraaien, kunnen we onze volle identiteit (wie wij zijn in Christus) ontvangen: hoe God ons bedoeld heeft toen we werden geschapen. En mag je ontdekken wat het plan is dat God met jouw leven heeft!

In de mate dat wij bevrijd zijn, kunnen we leven waar God ons toe roept voor zijn Rijk.