Vrijheid in Christus

Vrijheid in Christus

‘Unbound’ is een weg die we kunnen gaan om tot ‘Vrijheid in Christus’ te komen. De apostel Paulus zegt het in zijn brief aan de Galaten op heel treffende wijze: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.”

Vrijheid geeft ruimte in ons om de zegen van de Vader te kunnen ontvangen.

De Vader zegent ons als zijn ‘geliefde kind’ en als Gods geliefde kind willen wij Hem dienen. In de mate dat wij bevrijd zijn, kunnen we leven waar God ons toe roept voor zijn Rijk.

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven (Gal. 5,1).

Cursussen

Wil je geleidelijk groeien in vrijheid om aan Gods Rijk dienstbaar te zijn? De cursus ‘Vrijheid in Christus’  is het fundament voor hoe we daartoe komen en hoe we ons het bidden om bevrijding eigen te maken via het Unboundmodel.

De eerste stap is ‘Vrijheid in Christus’; dit is een cursus waarbij u ter afsluiting de mogelijkheid heeft om voor u te laten bidden in een Unboundsessie’
De vervolgcursus is ‘Unbound Basis’, waar we dieper ingaan om in Christus vrij te worden.

Blog