Vraag om gebed

Het is mogelijk om door tussenkomst van UnboundNederland voor je te laten bidden om bevrijding. Het is echter belangrijk om enige kennis te hebben van het Unboundmodel (de vijf sleutels). Een goede voorbereiding op ontvangen van gebed om bevrijding krijgt men door het boek Unbound – A Practical Guide to Deliverance (Neal Lozano) te lezen.

Hoe ziet een gebedssessie eruit?

Bekijk het onderstaand YouTube filmpje waarin een gebedssessie wordt uitgelegd.

Voordat we gaan bidden voor bevrijding hebben we eerst een gesprek om te zien welke (menselijke) factoren jou verhinderen om in vrijheid te leven als Gods kind.  Het kan zijn dat de gevolgen van deze factoren vragen om een andere aanpak. We kijken daarom eerst samen met jou of gebed om bevrijding op zijn plaats is.  Is dat het geval, dan maken we een afspraak voor een gebedssessie.  In de sessie zoeken we naar de wortel die verhindert om je ware identiteit (wie jij bent in Christus) te leven. De vijf sleutels geven een handreiking voor het gebed om vrij te worden.

Soms is het nodig om meerdere gebedssessies te houden.  

Wil je globaal weten wat Vrijheid in Christus is en hoe we aan de hand van een sessie de vijf sleutels toepassen? Klik dan door naar:

Vrijheid in Christus

De Vijf Sleutels

Heb je vragen of wil je gebed ontvangen? Neem dan contact met ons op.

cursus unbound basis